Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching

Lekkerinjevel-voeljewel.nl

Persoonlijke Coaching:


  • op maat en in wisselwerking:
  • cliënt en coach ontdekken samen
  • met getrainde én ervaringsdeskundige Hans
  • de handigste route voor jou of u,


in het geval van:

Angsten en Fobieën

Bijvoorbeeld de "zwart-wit-terugspoeltechniek" of met je eigen voorstellingsvermogen


Senioren steunen

De eigen ervaringen benutten om het huidige leven zo prettig mogelijk te maken


Omgaan met beperkingen

Restkrachten systematisch inventariseren, beproeven en versterken waarmee je verder wilt


Passie ontwikkelen

"Waar zou je écht blij van worden": samen zoeken en wegen ontwikkelen


Nare herinneringen herkaderen

Een schilderij in een andere lijst oogt anders; een verhaal klinkt anders met een nieuwe invalshoek


Mooie ervaringen vergroten en verankeren

Dát levert "power for the future"


Presenteren kun je leren

Hoe breng je, voor Wie, Welke Boodschap het beste over?


Handig met NAH

"De beperking toont de meester": optimaliseer je Zwaktes tot Sterktes!


De juiste Teksten voor het Goede Moment

Ontwikkel zelfvertrouwen door snel, kort en krachtig jouw boodschap néér te zetten: maak je punt!


Slechte gewoontes afleren

Verbeter wat jij aan jezelf nog zou willen verbeteren


Nachtmerries laten weggalopperen

Oude angsten kunnen zich hardnekkig laten gelden: pak ze aanBij senioren of mensen met straat- of pleinvrees komt Hans aan huis,

mits "Corona" dat toelaat.

  Inlichtingen: Hans Hansson,   0(031)650 235 432,   0(031)573 454 283     hans.hansson@pr-tekst.nl